Τι είναι οι Αστερισμοί;

Τι είναι οι Αστερισμοί;

Σε πολλούς το ενδιαφέρον για την αστρονομία ξυπνά στη θέα του νυχτερινού ουρανού με τους χιλιάδες αστέρες και πλανήτες του. Και ο καθένας, που σαστίζει με την απαράμιλλη αυτή ποικιλία, θα ενώσει νοητά μερικά άστρα σε σχηματισμούς, οι οποίοι θα του προσφέρουν κάποιο στήριγμα και τον βοηθήσουν στον προσανατολισμό: στην πάροδο των αιώνων με πανομοιότυπο τρόπο θα πρέπει να δημιουργήθηκαν και οι σήμερα ισχύοντες αστερισμοί.

Με την παρατήρηση των άστρων ξεκίνησε ο άνθρωπος πριν από χιλιάδες χρόνια να εξερευνεί τον ουρανό. Σε όλους τους γνωστούς πολιτισμούς κυριαρχούσε η άποψη ότι τα ουράνια σώματα αποτελούν θεϊκά σημάδια, από τα οποία μετέπειτα απάρτιζαν σύμβολα και εικόνες. Έτσι λοιπόν η αστρογνωσία, όπως ονομάστηκε η επιστημονική διδασκαλία γύρω από τους αστερισμούς, αποτελεί τον παλαιότερο αστρονομικό κλάδο, ο οποίος ξεκινά πολύ βαθιά στην πρώιμη εποχή της ανθρωπότητας.

Υπήρξαν αστερισμοί που ομαδοποιήθηκαν και ονομάστηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από πολιτισμούς άσχετους μεταξύ τους, ενώ πολλοί άλλοι διαφοροποιήθηκαν εντελώς. Οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους αποκρυσταλλώθηκαν οι αστερισμοί ποικίλουν και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατο να ερμηνευθούν ολοκληρωτικά. Ένα εύλογο οπωσδήποτε κίνητρο αποτέλεσε πάντως η προσπάθεια για προσανατολισμό, τον οποίον μπορούν και μας δίνουν οι αστερισμοί κατά τη νύχτα και μάλιστα σε μέρη άγνωστα. Εδώ πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη, ότι οι αστερισμοί μετατοπίζονταν ή και εξαφανίζονταν ακόμα στα μακρινά ταξίδια από το βορρά προς το νότο ή αντίστροφα.

Στους παλαιότερους αστερισμούς ανήκουν οι λεγόμενοι ζωδιακοί, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τη βαβυλωνιακή και αιγυπτιακή εποχή. Οι αρχικές τους σημασίες συχνά δεν αναγνωρίζονται πια, τα σχήματα όμως των αστερισμών καθ΄εαυτών εντοπίζονται σε πανάρχαιους ήδη ουράνιους χάρτες. Η χρήση τους στην πρόγνωση του πεπρωμένου είναι μεν επίσης πανάρχαια, αλλά στην ουσία δεν αποτελεί αστρονομικό κλάδο και σήμερα απορρίπτεται από τους επιστήμονες ως ψευδοεπιστήμη.

Από την μεγάλη ποικιλία αστερισμών, που διαμορφώθηκαν στην πάροδο του χρόνου σε διάφορες περιοχές του κόσμου, πολλοί πάλι έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα μέσω μιας συμφωνίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης από το 1925 αναγνωρίζονται επισήμως σ’ όλο το στερέωμα 88 αστερισμοί. Από αυτούς οι 37 εμφανίζονται μόνο στο βόρειο, ενώ 47 μόνο στο νότιο ημισφαίριο. Εννιά παρουσιάζονται εν μέρει και στο ένα και στο άλλο ημισφαίριο του ουρανού. Εδώ πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι πολλοί απ’ αυτούς δεν φαίνονται καν με γυμνό μάτι και διακρίνονται μόνο με βοήθεια τεχνικών μέσων, όπως η διόπτρα (κιάλια) ή το τηλεσκόπιο. Οι αστέρες που φαίνονται ακόμα με γυμνό μάτι (μέχρι και 6ου μεγέθους) απαριθμούνται στους 6.000. Τα άστρα λοιπόν που “κρέμονται” στο στερέωμα δεν είναι αμέτρητα, όπως ίσως πιστευόταν κάποτε.

 

Στην νέα ενότητα με τίτλο “88 Αστερισμοί” θα ερευνήσουμε όλους τους αστερισμούς και θα διασαφηνίσουμε το μυθολογικό τους υπόβαθρο. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο νυχτερινό οδηγό με τα σημαντικότερα ουράνια σώματα που περιέχει ο καθένας ξεχωριστά.

Ερευνήστε, μελετήστε και φωτογραφίστε τα θαύματα του σύμπαντος μαζί με το Greekastronomy.