Παράθυρο στο Σύμπαν

"Ευφυΐα είναι η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή." - Stephen Hawking

Android & IOS App

Με την πρωτοπωριακή αυτή εφαρμογή για όλα τα Tablets και Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android & IOS, μπορείτε να έχετε άμεση και ποιοτική επαφή με το Greekastronomy και το “Παράθυρο στο Σύμπαν” …στην παλάμη σας!

X
0,00 €