18

Το Διάστημα εχθρός του ανθρώπινου εγκεφάλου

Ήταν δεδομένο ότι ο προσαρμοσμένος στις γήινες συνθήκες ανθρώπινος οργανισμός θα αντιμετώπιζε διαφόρων ειδών προβλήματα και δυσλειτουργίες στις διαστημικές συνθήκες που κυριαρχούν η έλλειψη βαρύτητας ...