8 1
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Πρατήριο βενζίνης» στο Διάστημα: Καύσιμα πυραύλων από διαστημικά σκουπίδια

Μια αυστραλιανή εταιρεία συμμετέχει σεδιεθνή προσπάθεια ανακύκλωσης επικίνδυνων διαστημικών σκουπιδιών και μετατροπής τους σε καύσιμα ...

Posts navigation