Βασικές κατηγορίες τηλεσκοπίων

Βασικές κατηγορίες τηλεσκοπίων

Αναλυτική παρουσίαση των τηλεσκοπίων που θα σας βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών τους, των πλεονεκτημάτων & μειονεκτημάτων τους καθώς και την λειτουργικότητα του κάθε είδους ανάλογα με το ποια αστρονομικά σώματα θέλετε να παρατηρήσετε.

Παραγωγή & Πηγή: OPT Telescopes
Παρουσιαστής: Ian Lauer
Βελτιστοποίηση εικόνας & Υπότιτλοι: Ροσσολάτος Αντώνης


Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα:

ΔΙΟΠΤΡΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

ΥΠΕΡ:

 1. Δίνουν είδωλα υψηλότερης αντίθεσης (συγκριτικά με τα κατοπτρικά ή καταδιοπτρικά ίδιας διαμέτρου)
 2. Δεν απαιτείται περιοδική ευθυγράμμιση στα οπτικών τους
 3. Έχουν κλειστού τύπου οπτικό σωλήνα, όπου τα  οπτικά προστατεύονται από υγρασία και σκόνη
 4. Δεν έχουν εσωτερικά εμπόδια κατά την εισροή των φωτονίων

ΚΑΤΑ:

 1. Είναι πολύ ακριβότερα για διάμετρο άνω των 90mm
 2. Είναι ογκωδέστερα λόγω μήκους
 3. Υποφέρουν λίγο έως πολύ, από χρωματικά σφάλματα
 4. Δεν είναι κατάλληλα για αμυδρά ουράνια αντικείμενα (γαλαξίες, νεφελώματα, κ.ά.)

ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

ΥΠΕΡ:

 1. Είναι πολύ φθηνότερα για διάμετρο άνω των 90mm.
 2. Παρουσιάζουν σχετική ευκολία κατά την μεταφορά.
 3. Είναι κατάλληλα για αμυδρά ουράνια αντικείμενα (γαλαξίες, νεφελώματα).

ΚΑΤΑ:

 1. Έχουν εσωτερικά εμπόδια κατά την εισροή των φωτονίων
 2. Απαιτείται περιοδική ευθυγράμμιση στα οπτικών τους
 3. Έχουν ανοιχτού τύπου οπτικό σωλήνα όπου τα  οπτικά είναι εκτεθειμένα στην υγρασία και σκόνη
 4. Απαιτείται χρόνος για να έρθει το κυρίως κάτοπτρο σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον

ΚΑΤΑΔΙΟΠΤΡΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

ΥΠΕΡ:

 1. Είναι φθηνότερα για διάμετρο άνω των 90mm
 2. Παρουσιάζουν σχετική ευκολία κατά την μεταφορά
 3. Είναι κατάλληλα για αμυδρά ουράνια αντικείμενα (γαλαξίες, νεφελώματα, κ.ά.)
 4. Έχουν κλειστού τύπου οπτικό σωλήνα, όπου τα οπτικά προστατεύονται από υγρασία και σκόνη

ΚΑΤΑ:

 1. Έχουν εσωτερικά εμπόδια κατά την εισροή των φωτονίων
 2. Απαιτείται περιοδική ευθυγράμμιση στα οπτικών τους
 3. Απαιτείται χρόνος για να έρθει το κυρίως κάτοπτρο σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον

Σε συνάρτηση του οπτικού σχεδιασμού τους, τα τηλεσκόπια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Διοπτρικά αχρωματικά τηλεσκόπια
 2. Διοπτρικά αποχρωματικά τηλεσκόπια
 3. Κατοπτρικά τύπου Newtonian
 4. Κατοπτρικά τύπου Cassegrain
 5. Κατοπτρικά τύπου Ritchey-Chretien
 6. Καταδιοπτρικά τύπου Schmidt-Cassegrain
 7. Καταδιοπτρικά τύπου Maksutov-Cassegrain
 8. Καταδιοπτρικά τύπου Schmidt-Newtonian
 9. Καταδιοπτρικά τύπου Maksutov-Newtonian