ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ανακαλύφθηκαν 116 χιλιάδες άγνωστοι μεταβλητοί αστέρες

Στην αστρονομία ως μεταβλητός αστέρας χαρακτηρίζεται κάθε αστέρας του οποίου η λαμπρότητα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, παρουσιάζοντας μία διακύμανση του φαινόμενου μεγέθους του. ...