Πληροφορίες  Απαραίτητα έγγραφα   	Ταυτότητα 	Εκκαθαριστικό Έτους 2016 	Κάρτα ανεργίας (μόνο για ανέργους) 	Τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ) 	ΑΜΚΑ 	Αριθμός λογαριασμού IBAN (1ος Δικαιούχος) 	Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Α) 	Προϋπηρεσία (ένσημα ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση από προηγούμενο εργοδότη)  	Πτυχία ξένων γλωσσών, πληροφορικής, μεταπτυχιακών (εφόσον υπάρχουν)
Σκοπός της Δράσης Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, της δυνατότητας πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων και την προσαρμογή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στις σύγχρονες ανάγκες κλάδων αναπτυξιακής προτεραιότητας της οικονομίας. Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας – σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020- ενισχύοντας τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα.   Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει: Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής (Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής & Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία). Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 € Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος  Προϋποθέσεις Συμμετοχής : Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ  Ηλικία 29-64 ετών (γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)  Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.  Κριτήρια επιλογής : Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων : Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015 Ο χρόνος ανεργίας Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενo  Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.   Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Πίσω /