ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr

Συμβουλευτική Εργασιών

31 Ιανουαρίου 2016

Σε   πολλές   περιπτώσεις,   η   αξιολόγηση   του   σπουδαστή   πραγματοποιείται   με   την συγγραφή εργασιών σε σχετικό με το επιστημονικό πεδίο θέμα. Τα είδη των εργασιών είναι κυρίως: Εργαστηριακές Υποστηρικτικές μαθήματος – βαθμολογίας Προαπαιτούμενες για την συμμετοχή σε εξετάσεις Διπλωματικές Πτυχιακές Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό Οι   εργασίες   αυτές   μπορεί   να   είναι   σε   προπτυχιακό   επίπεδο,   σε   μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Βοήθεια μπορεί να δοθεί στην… 1 . Μεθοδολογία εύρεσης βιβλιογραφίας 2 . Προσέγγιση του θέματος 3 . Κατάρτιση του σχεδιαγράμματος της εργασίας 4 . Στατιστική μελέτη και έρευνα 5 . Διανομή ερωτηματολογίων 6 . Αποδελτίωση υλικού 7 . Εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων (πχ στατιστικών πακέτων) 8 . Παροχή συμβουλών και λύσεων σε δύσκολα μέρη της εργασίας 9 . Αποδελτίωση άρθρων και σχετικής βιβλιογραφίας 1 0 . Δακτυλογράφηση 1 1 . Μορφοποίηση στον word 1 2 . Προετοιμασία της παρουσίασης σε Powerpoint 1 3 . Υλικοτεχνική υποδομή της παρουσίασης 1 4 . Δημιουργία εξώφυλλου 1 5 . Εκτύπωση της εργασία 1 6 . Δημοσίευση της στο διαδίκτυο 1 7 . Εκτύπωση ειδικών πινακίδων (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια) 1 8 . Προετοιμασία γραφιστικής μακέτας (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια) 1 9 . Οποιαδήποτε ανάγκη εσείς μας καθορίσετε!!! “Το   επιστημονικό   δυναμικό   του   ομίλου   Le@rn   IT   απαρτίζεται   από   συνεργάτες   με μεταπτυχιακές   ή   και   διδακτορικές   σπουδές   με   ειδίκευση   στο   επιστημονικό   πεδίο του αντικειμένου της εργασίας σας. “ Για   κατάθεση   και   αξιολόγηση   μίας   εργασίας   σας   μπορείτε   να   συμπληρώσετε   την αντίστοιχη    φόρμα    από    το    μενού    υπηρεσίες        στην    κεντρική    σελίδα    ή    να επικοινωνήσετε    με    το    LE@RN-IT    της    πόλης    που    σας    εξυπηρετεί.    Σε    κάθε περίπτωση   θα   έχετε   μία   αξιολόγηση   του   κόστους   και   μία   εκτίμηση   του   χρόνου πραγματοποίησης    της    υπηρεσίας    που    επιθυμείτε.    Η    υπηρεσία    αξιολόγησης είναι Δωρεάν και δεν επιφέρει καμία δέσμευση.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr  Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout  Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση