ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Ο   σκοπός   του   προγράμματος   είναι   η   δημιουργία στελεχών    με    ισχυρό    υπό-βαθρο    στη    διοίκηση επιχειρήσεων,      που      να      είναι      σε      θέση      να αντιμετω-πίσουν   τις   προκλήσεις   του   σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.  
Αρχική /