ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr

Έξυπνα Συστήματα και

Συστήματα Διαδικτύου

24 Ιανουαρίου 2016

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Στην    τελευταία    δεκαετία    οι    αλλαγές    που    έγιναν    μέσα    από    τις    εξελίξεις    στο Διαδίκτυο   ήταν   δραματικές,   τόσο   στο   χώρο   της   Πληροφορικής,   όσο   και   στην κοινωνία     γενικότερα.     Επιπλέον,     τα     τελευταία     χρόνια     παρουσιάστηκε     μια αλματώδης      ανάπτυξη      στις      υπολογιστικές      δυνατότητες      όχι      μόνο      των συμβατικών   υπολογιστών   αλλά   και   ενός   μεγάλου   εύρους   μηχανών,   όπως   κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Όλες     αυτές     οι     αλλαγές     κάνουν     αναγκαία     την     ύπαρξη     επιστημόνων     και μηχανικών    με    την    κατάλληλη    εκπαίδευση    στις    σχετικές    τεχνολογίες    που    να έχουν    βαθιά    γνώση    των    αλληλοεπιδράσεων    και    των    προκλήσεων    που    μας περιμένουν. Η   κατανόηση   των   πιο   πάνω   αποτελεί   το   βασικό   κίνητρο   και   την   κύρια   λογική για   το   σχεδιασμό   του   συγκεκριμένου   προγράμματος,   μοναδικού   στην   Κύπρο. Σκοπός     του     είναι     να     αναπτύξει     αποφοίτους     με     βαθιά     κατανόηση     και προηγμένες   γνώσεις   των   τεχνολογιών   που   σχετίζονται   με   τα   Έξυπνα   Συστήματα και τα Συστήματα Διαδικτύου. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική
Πίσω /
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr  Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout  Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση