ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη

24 Ιανουαρίου 2016

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   στις   Τεχνολογίες   Πληροφορικής   στην   Εκπαίδευση για    την    Αειφόρο    Ανάπτυξη    απευθύνεται    σε    αποφοίτους    αναγνωρισμένων ανώτατων    ακαδημαϊκών    ιδρυμάτων    από    την    Κύπρο    και    το    εξωτερικό,    που προέρχονται   από   το   χώρο   των   επιστημών   ευρύτερα   (περιβαλλοντικές,   φυσικές, ανθρωπιστικές,   κοινωνικές   επιστήμες,   από   το   χώρο   των   τεχνολογιών   και   της παιδαγωγικής)   και   επιθυμούν   να   αναπτύξουν   τις   γνώσεις,   τις   ικανότητές   τους και    την    επάρκειά    τους    στα    θέματα    του    περιβάλλοντος    και    της    αειφόρου ανάπτυξης    στην    τυπική,    μη-τυπική    και    άτυπη    εκπαίδευση    μέσω    των    ΤΠΕ. Επιπλέον,    το    πρόγραμμα    απευθύνεται    σε    επαγγελματίες    του    δημόσιου    και ιδιωτικού   τομέα,   όπως   επίσης   και   ευρύτερα   σε   άτομα   από   ΜΚΟ   και   άλλους οργανισμούς    στην    Κύπρο    και    το    εξωτερικό    που    ασχολούνται    με    θέματα περιβαλλοντικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα.
Πίσω /
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr  Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout  Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση