ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Το    αντικείμενο    σπουδών    είναι    το    μάθημα    της σχολής      και      ο      αντικειμενικός      στόχος      των μαθημάτων   είναι   ο   σπουδαστής   να   περάσει   με επιτυχία    το    μάθημα    συγκεντρώνοντας    όσο    το δυνατό καλύτερη βαθμολογία.  
To   επιστημονικό   δυναμικό   του   ομίλου   Le@rn   IT απαρτίζεται   από   συνεργάτες   με   μεταπτυχιακές   ή και     διδακτορικές     σπουδές     με     ειδίκευση     στο επιστημονικό      πεδίο      του      αντικειμένου      της εργασίας σας  
Οι   κατατακτήριες   εξετάσεις   αφορούν   σπουδαστές που   έχουν   ήδη   αποφοιτήσει   από   τμήμα   ΑΕΙ   ή   ΤΕΙ και   επιθυμούν   την   εγγραφή   τους   σε   νέο   τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  
To    Ε.Α.Π.    είναι    ένα    πανεπιστήμιο    στο    οποίο κανείς   μπορεί   να   συμμετέχει   στην   εξ   αποστάσεως παροχή       προπτυχιακής       και       μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.  
more info more info
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr  Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout  Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση